Chính sách bảo mật

Tài liệu này nhằm mục đích giúp người dùng hiểu rõ về những dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lưu trữ của người dùng khi sử dụng hệ thống của chúng tôi, cũng như cách chúng tôi sử dụng và bảo mật dữ liệu của người dùng. Qua đó chúng tôi muốn giúp người dùng hiểu và yên tâm về các thông tin của mình khi sử dụng dịch vụ.

I. Phạm vi áp dụng

Tất cả các nội dung trong tài liệu này được áp dụng cho toàn bộ người dùng đang sử dụng phiên bản Anydoc trên website https://khothuvienso.com.

II. Các thông tin và dữ liệu thu thập

Khi người dùng sử dụng phần mềm Anydoc, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ những thông tin của người dùng trong quá trình sử dụng. Những thông tin này bao gồm:

1. Các thông tin cá nhân người dùng cung cấp

Những thông tin này do người dùng cung cấp khi đăng ký và sử dụng phần mềm, bao gồm Họ tên, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác. Ngoài họ tên và địa chỉ email, người dùng không bắt buộc phải cung cấp các thông tin khác cho chúng tôi. người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin mà người dùng cung cấp.

2. Các thông tin truy cập do hệ thống tự thu thập

Giống như các hệ thống và phần mềm hoạt động trên hạ tầng internet, chúng tôi thu thập các thông tin mà các giao thức mạng và trình duyệt web của người dùng cung cấp quá trình sử dụng. Những thông tin này bao gồm thông tin trình duyệt, các địa chỉ truy cập đến hệ thống của chúng tôi, địa chỉ IP và một số thông tin khác. Các thông tin này hoàn toàn được thu thập tự động trong quá trình sử dụng hệ thống và đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn internet của thế giới. Ngoài ra, những sự kiện về lịch sử hành vi của người dùng cũng có thể được thu thập nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và ngăn chặn các hành vi tấn công hệ thống hay sử dụng hệ thống vào những mục đích sai trái.

3. Các tài liệu, văn bản, tệp mà người dùng tải lên

Là một phần chức năng của hệ thống, tài liệu của bạn được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi và những người dùng khác có thể truy cập được tài liệu của bạn

4. Các thông tin do các dịch vụ, tiện ích bên thứ ba thu thập.

Ngoài Anydoc, chúng tôi sử dụng một số dịch vụ bên thứ ba trong việc xây dựng hệ thống và nâng cao trải nghiệm của người dùng. Các dịch vụ bao gồm Google, Cloudflare. Dữ liệu các dịch vụ này thu thập được chủ yếu từ các thông tin cơ bản của giao thức mạng và trình duyệt. Dữ liệu mà các bên thứ ba thu thập được không bao gồm các tài liệu và các thông tin do người dùng cung cấp.

5. Cookies và các công nghệ lưu vết trình duyệt

Khi người dùng truy cập vào hệ thống, phần mềm của chúng tôi, chúng tôi và các dịch vụ, tiện ích bên thứ ba có thể lưu lại thông tin thông qua cookies và bộ nhớ trình duyệt của người dùng. Việc này nhằm tăng cường trải nghiệm của bạn, ví dụ như khi người dùng đăng nhập, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đã mã hóa của phiên đăng nhập trên trình duyệt để đảm bảo người dùng không phải đăng nhập lại ở những lần sau; hoặc các thông tin cấu hình, bộ nhớ đệm để tăng tốc độ tải dữ liệu. Đây là công nghệ mà hầu hết các hệ thống, phần mềm hoạt động trên nền tảng internet sử dụng.

III. Sử dụng thông tin, dữ liệu

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng chỉ được sử dụng để đáp ứng các tính năng trên Anydoc và giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng. Cụ thể:

1. Các thông tin cá nhân do người dùng cung cấp nhằm giúp người dùng quản lý tài khoản, bảo mật và khôi phục tài khoản, quản lý quan hệ người dùng, tiếp thị, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn.

2. Các thông tin truy cập, cookies và các công nghệ lưu vết do hệ thống và bên thứ ba thu thập được đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo tiêu chuẩn GDPR. Các thông tin này không bao gồm các thông tin cá nhân và các tài liệu, tệp riêng tư của người dùng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này vào mục đích:

+ Tối ưu trải nghiệm sử dụng phần mềm.
+ Thống kê truy cập và tình hình sử dụng.
+ Phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng hệ thống sai mục đích và tấn công hệ thống
+ Phân tích hành vi để cải thiện phần mềm, chức năng.
+ Tối ưu hóa quá trình hỗ trợ người dùng.

3. Các tệp tài liệu, văn bản do người dùng chia sẻ lên: Là chức năng của một hệ thống chia sẻ tài liệu, chúng tôi phải lưu trữ tệp và các dữ liệu đã xử lý và khi bạn đồng ý tài liệu lên hệ thống của chúng tôi, bạn xác nhận rằng tài liệu của bạn được chia sẻ với những người dùng khác.

IV. Bảo mật thông tin, dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của người dùng cho bên thứ ba hay sử dụng làm mục đích thương mại, ngoại trừ các trường hợp sau:

+ Các thực thể có sự chấp thuận của người dùng: người dùng có thể sử dụng những dịch vụ, phần mềm khác và có nhu cầu tích hợp với hệ thống của chúng tôi. Khi có sự đồng ý của các bên, đặc biệt là chính người dùng sở hữu dữ liệu, chúng tôi có thể chia sẻ cho các bên khác theo yêu cầu của người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì giới hạn của hệ thống và khả năng tích hợp công nghệ, vì chính sách riêng của các bên hay quy định của nhà nước, pháp luật, việc cung cấp và chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba có thể bị từ chối.
+ Thực thi Pháp lý và Luật pháp: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi luật pháp, cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba có thẩm quyền, trong việc phản hồi yêu cầu được xác thực liên quan đến các hành vi khủng bố, các cuộc điều tra tội phạm hoặc hoạt động được cho là bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động nào khác khiến chúng tôi, bạn và bất kỳ người dùng nào phải chịu trách nhiệm pháp lý.
+ Thay đổi Quyền kiểm soát hoặc Chủ sở hữu mới: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với thực thể kinh doanh khác, nếu chúng tôi định hợp nhất hoặc bị doanh nghiệp khác mua lại, hoặc tham gia vào giao dịch có tác động tài chính tương tự. Trong một trường hợp chúng tôi thực hiện các nỗ lực phù hợp để yêu cầu rằng thực thể mới được hợp nhất hoặc cơ cấu khác thực hiện Chính sách này với sự tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin cá nhân của bạn được chủ định sử dụng khác đi, chúng tôi sẽ yêu cầu thực thể kinh doanh mới gửi thông báo trước cho bạn.

V. Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật và quyền riêng tư là một yếu tố quan trọng trong hệ thống của chúng tôi và luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của toàn bộ người dùng. Chúng tôi luôn duy trì các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật, về cả mặt phần mềm và hạ tầng triển khai phần mềm. Các biện pháp chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, xác thực bằng mật khẩu hoặc SSO, mã hóa mật khẩu và một số dữ liệu nhạy cảm, phân quyền, kiểm soát truy cập và nhiều biện pháp khác. Các dịch vụ phần cứng, hạ tầng chúng tôi sử dụng được nhà cung cấp đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.

VI. Trách nhiệm của người dùng

Đảm bảo các tài liệu mà bạn gửi lên là thuộc sở hữu của bạn hoặc được cho phép chia sẻ bởi tác giả.

Để đảm bảo không xảy ra các sự cố không mong muốn, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của người dùng trong việc bảo mật thông tin của chính người dùng. người dùng cần đảm bảo các thông tin đăng nhập của mình cũng như email là bảo mật và không chia sẻ cho những người khác. Đồng thời, chúng tôi mong muốn người dùng đảm bảo các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi là chính xác để đảm bảo chúng tôi hỗ trợ người dùng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp mất mát dữ liệu cho những trường hợp trên.

VII. Các bản cập nhật của chính sách này

Chúng tôi luôn không ngừng phát triển thêm các tính năng để cải thiện hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi đó một số nội dung trong chính sách này có thể được bổ sung và thay đổi. người dùng đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho người dùng về các thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thông qua email hoặc các phương tiện thông tin khác.

VIII. Liên hệ

Nếu người dùng vẫn có các câu hỏi về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hotro@anydoc.vn