Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để đăng ký thành viên?

Anydoc hiện đang phát triển tính năng tải lên và quản lý tài liệu. Chúng tôi sẽ cập nhật tính năng trong thời gian sớm nhất.

2. Tôi có phải trả phí gì khi sử dụng hay không?

Mục tiêu của Anydoc là xây dựng cộng đồng chia sẻ tài liệu miễn phí, nhằm giúp tất cả mọi người có thể truy cập vào nguồn dữ liệu tri thức phong phú của nhân loại.

3. Làm thế nào để chia sẻ tài liệu?

Cảm ơn sự đóng góp của bạn, hãy gửi tài liệu và các thông tin liên quan đến email hotro@khothuvienso.com. Anydoc sẽ kiểm tra và nhanh chóng đưa tài liệu lên trên hệ thống.

4. Tài liệu của tôi bị chia sẻ mà không được sự cho phép của tôi, làm sao để gỡ tài liệu?

Hãy gửi thông tin tài liệu và thông tin chứng mình quyền sở hữu tài liệu đến email hotro@khothuvienso.com. Anydoc sẽ trả lời và xử lý trong thời gian sớm nhất.

5. Câu hỏi khác?

Hãy gửi câu hỏi của bạn đến hotro@khothuvienso.com. Anydoc sẵn sàng trả lời bất cứ thắc mắc nào của bạn liên quan đến hệ thống.