Luận văn: Xây dựng khu biệt thự cao cấp cho thuê Wonderland

3,486
321
72
khu D
Diện tích: 490 m2/căn
Gồm: 10 căn
Tầng trệt: Sân vườn:200 m
2
khu D Diện tích: 490 m2/căn Gồm: 10 căn Tầng trệt: Sân vườn:200 m 2
Gara: 60 m
2
;
Phòng khách: 80 m
2
Bếp và phòng ăn: 40 m
2
Phòng ngủ: 40 m
WC: 15 m
2
Tầng 1:
Phòng ngủ:3x40=120 m
2
WC: 2x15= 30 m
2
SHC : 80m
2
Giao thông: 30m
2
Gara: 60 m 2 ; Phòng khách: 80 m 2 Bếp và phòng ăn: 40 m 2 Phòng ngủ: 40 m WC: 15 m 2 Tầng 1: Phòng ngủ:3x40=120 m 2 WC: 2x15= 30 m 2 SHC : 80m 2 Giao thông: 30m 2
Bể bơi gia đình
Phòng khách
Bể bơi gia đình Phòng khách
Phòng ng
Phòng ngủ
Phòng của bé
Phòng tắm
Phòng của bé Phòng tắm
Bếp
Quầy bar gia đình
Bếp Quầy bar gia đình
Phần II:
Quản trị dự án
Người quản lý và các bên liên quan
Các bước thực hiện dự án
Mô hình tích hợp
ban quản
d
ự án
Ban
điều hành
T
ổ chức
chính quyền
và pháp luật
khác
Các đơn vị
đấu thầu
Ch
đầu tư
Tổ dự án và
thi công
Xác định
ổ chức
Lập kế hoạch
Quản lý và kiểm
soát
Kết thúc
Phần II: Quản trị dự án Người quản lý và các bên liên quan Các bước thực hiện dự án Mô hình tích hợp ban quản lý d ự án Ban điều hành T ổ chức chính quyền và pháp luật khác Các đơn vị đấu thầu Chủ đầu tư Tổ dự án và thi công Xác định Và t ổ chức Lập kế hoạch Quản lý và kiểm soát Kết thúc
1. Quản trị phạm vi dự án ( Project scop management)
1.1. Lập kế hoạch phạm vi:
Xây dựng và hoàn thành công trình: Đảm bảo về độ chính xác của bản thiết kế, tính
bền vững và tính thẩm mỹ cao của dự án.
Sơ đồ cây sản phẩm:
Tích h
ợp
Thông tin
Thời gian
Phạm vi
Nhân lực
Chất lượng
chi phí
Wonderland
Khu A
Khu B Khu C
KhuD
Rủi ro
Đấu thầu
1. Quản trị phạm vi dự án ( Project scop management) 1.1. Lập kế hoạch phạm vi: Xây dựng và hoàn thành công trình: Đảm bảo về độ chính xác của bản thiết kế, tính bền vững và tính thẩm mỹ cao của dự án. Sơ đồ cây sản phẩm: Tích h ợp Thông tin Thời gian Phạm vi Nhân lực Chất lượng chi phí Wonderland Khu A Khu B Khu C KhuD Rủi ro Đấu thầu
1.2 Xác định phạm vi:
Ban quản trị dự án sẽ quyết định, chịu trách nhiệm và kiểm soát các công việc thuộc
về dự án từ khâu chuẩn bị, thực hiện và kết thúc.
Dự án được tiến hành theo các yêu cầu đã ký kết với chủ đầu tư chịu sự tác động
trực tiếp từ các quy định của ban quản trị dự án.
Công việc của ban quản trị dự án bắt đầu từ khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và kết
thúc khi dự án được hoàn tất.
Cơ cấu phân tách công việc:
Stt WBS Tên công việc Ghi chú
1 Giai đoạn tiền thi công.
* đền bù thỏa đáng
theo đúng quy định
của pháp luật.
* Tìm ra mô hình
xây dựng phù hợp
nhất với địa hình
cảnh quan của lô đất.
* lựa chọn nhà thầu
phù hợp nhất với chi
phí thấp nhất.
1.1 Thành lập ban quản lý và các phòng ban.
1.2 Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.
1.3 Khảo sát thiết kế xây dựng.
1.4
Thẩm định phê duyệt thiết kế và tổng dự
toán.
1.5 Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thu.
1.6
Tập kết vật liệu và chuẩn bị các phương án
phóng chống cháy nổ.
1
2 Giai đoạn thi công.
3
2.1
Gia c nền móng, san nền đào đắp đất,
chuẩn b các kết cấu chịu lực chính, hệ
thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công
trình.
6
2.2
Xây dựng hàng rào bảo vệc ở công trường
và các nhà tạm.
1.2 Xác định phạm vi: Ban quản trị dự án sẽ quyết định, chịu trách nhiệm và kiểm soát các công việc thuộc về dự án từ khâu chuẩn bị, thực hiện và kết thúc. Dự án được tiến hành theo các yêu cầu đã ký kết với chủ đầu tư và chịu sự tác động trực tiếp từ các quy định của ban quản trị dự án. Công việc của ban quản trị dự án bắt đầu từ khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và kết thúc khi dự án được hoàn tất. Cơ cấu phân tách công việc: Stt WBS Tên công việc Ghi chú 1 Giai đoạn tiền thi công. * đền bù thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật. * Tìm ra mô hình xây dựng phù hợp nhất với địa hình cảnh quan của lô đất. * lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất với chi phí thấp nhất. 1.1 Thành lập ban quản lý và các phòng ban. 1.2 Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. 1.3 Khảo sát thiết kế xây dựng. 1.4 Thẩm định phê duyệt thiết kế và tổng dự toán. 1.5 Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. 1.6 Tập kết vật liệu và chuẩn bị các phương án phóng chống cháy nổ. 1 2 Giai đoạn thi công. 3 2.1 Gia cố nền móng, san nền đào đắp đất, chuẩn bị các kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công trình. 6 2.2 Xây dựng hàng rào bảo vệc ở công trường và các nhà tạm.
7
2.3
Xây dựng hạng mục nhà chính.
* hoàn thành đúng
tiến độ theo kế
hoạch.
* Đảm bảo tiêu
chuẩn kỹ thuật khi
thi công không làm
ảnh hưởng đến vệ
sinh môi trường.
8 2.3.1
Xây phần móng và phần thô của khu A, B,
C, D.
9 2.3.2
Xây chi tiết bên trong và hoàn thiện các
khu A, B, C, D.
10
2.4
Xây dựng hệ thống điện nước và công trình
ph.
11 2.4.1 Hệ thống cung cấp điện.
12 2.4.2 Hệ thống cấp và thoát nước.
13 2.4.3 Hệ thống đường giao thông.
14 2.4.4 Sân, bãi đỗ xe.
* Trang thiết bị phải
đúng theo tiêu chuẩn
3 sao.
* Lắp đặt theo đúng
thiết kế
15
3
Mua sắm lắp đặt thiết bị
16
3.1
Mua sắm trang thiết bị nhà ở.
17 3.1.1 Trang thiết bị phòng khách, phòng ng
18 3.1.2
Trang thiết bị phòng bếp, phòng ăn, quầy
bar.
19 3.1.3 Trang thiết bị phòng giặt, phòng wc
20
3.2
Mua sắm trang thiết bị công cộng.
21 3.2.1 y phát điện, máy hút bụi.
22 3.2.2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
23 3.2.3 Hệ thống lọc và cấp nước.
7 2.3 Xây dựng hạng mục nhà chính. * hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. * Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khi thi công không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. 8 2.3.1 Xây phần móng và phần thô của khu A, B, C, D. 9 2.3.2 Xây chi tiết bên trong và hoàn thiện các khu A, B, C, D. 10 2.4 Xây dựng hệ thống điện nước và công trình phụ. 11 2.4.1 Hệ thống cung cấp điện. 12 2.4.2 Hệ thống cấp và thoát nước. 13 2.4.3 Hệ thống đường giao thông. 14 2.4.4 Sân, bãi đỗ xe. * Trang thiết bị phải đúng theo tiêu chuẩn 3 sao. * Lắp đặt theo đúng thiết kế 15 3 Mua sắm lắp đặt thiết bị 16 3.1 Mua sắm trang thiết bị nhà ở. 17 3.1.1 Trang thiết bị phòng khách, phòng ngủ 18 3.1.2 Trang thiết bị phòng bếp, phòng ăn, quầy bar. 19 3.1.3 Trang thiết bị phòng giặt, phòng wc 20 3.2 Mua sắm trang thiết bị công cộng. 21 3.2.1 Máy phát điện, máy hút bụi. 22 3.2.2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. 23 3.2.3 Hệ thống lọc và cấp nước.