Luận văn - Công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G

671
533
77
Chuyên đề tốt nghiệp
1
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần phát triển theo xu hướng hội
nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình trạng hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng phong phú sôi động đòi
hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới, để đáp ứng
nhu cầu nền kinh tế đang phát triển.
Kế toán là một trong các công việc quản kinh tế quan trọng phục vụ
cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục vụ cho công tác
kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối tượng
không th thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện
kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau một
cách khốc liệt vì mục đích cuối cùng lơị nhuận. Do vậy các doanh nghiệp
phải cố gắng phấn đấu sao cho sản xuất đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sản
phẩm hạ giá thành. Để có thể thu được lợi nhuận cao cần phải có nhiều nhân
tố, song nhân tố quan trọng nhất vẫn là giá thành sản phẩm, theo chế độ kế
toán hin hành thì giá thành sản phẩm bao gồm 3 khoản mục chi phí chủ yếu
là chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
Vì vậy nếu giảm được NVL trực tiếp thì sẽ hạ giá thành.
Trước tình hình đó em chọn chuyên đề thực tập là "Chi phí sn xuất và
tính giá thành sản phẩm". Để có thể làm tốt công việc này em nhận thấy Công
ty TNHH Quảng cáo và thương mại P & G là một đơn vị đang được tín nhiệm
trong giới kinh doanh hay thực tế là nhng sản phẩm đảm bảo chất lượng
đang dần được hoàn thiện trước thời hạn.
Người thực hiện
Lê Thị Hà
Chuyên đề tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới, để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong các công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục vụ cho công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là đối tượng không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau một cách khốc liệt vì mục đích cuối cùng là lơị nhuận. Do vậy các doanh nghiệp phải cố gắng phấn đấu sao cho sản xuất đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hạ giá thành. Để có thể thu được lợi nhuận cao cần phải có nhiều nhân tố, song nhân tố quan trọng nhất vẫn là giá thành sản phẩm, theo chế độ kế toán hiện hành thì giá thành sản phẩm bao gồm 3 khoản mục chi phí chủ yếu là chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Vì vậy nếu giảm được NVL trực tiếp thì sẽ hạ giá thành. Trước tình hình đó em chọn chuyên đề thực tập là "Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm". Để có thể làm tốt công việc này em nhận thấy Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P & G là một đơn vị đang được tín nhiệm trong giới kinh doanh hay thực tế là những sản phẩm đảm bảo chất lượng đang dần được hoàn thiện trước thời hạn. Người thực hiện Lê Thị Hà
Chuyên đề tốt nghiệp
2
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế tập quan liêu
bao cấp sang chế thị trường có sự điều tiết vi của Nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa từ đó dẫn đến hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi
lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Là một sinh viên thuộc ngành kinh doanh cơ sở sản xuất của trường
Trung học bán công kỹ thuật - kinh tế bắc Thăng Long. Sau khi học xong
thuyết chúng em được nhà trường tổ chức đi thực tập tại doanh nghiệp. Qua
lần đi thực tế này em đã phần nào hiểu được một doanh nghiệp hay bất kỳ
một đơn vị sản xuất kinh doanh nào trong nền kinh tế hiện nay muốn tồn tại
phát triển thì cần phải một bmáy quản hành chính mt quy trình
công ngh sản xuất sản phẩm hợp đặc biệt là có một bộ máy kế toán tiền
lương hoàn chỉnh.
Do điều kiện cũng như thời gian thực tập có hạn vì vậy mà bài báo cáo
của em chắc chắn còn thiếu t em rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ
sung của thầy cô giáo của thầy giáo và bphận kế toán tại công ty TNHH
quảng cáo và thương mại P & G.
Qua đây em xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo hướng dẫn tận tình của
cô giáo hướng dẫn của trường Trung học bán công kỹ
thuật - kinh tế bắc Thăng Long và phòng ban tại công ty TNHH quảng cáo và
thương mại P&G đặc biệt là phòng kế toán, phòng tổ chức lao động đã giúp
em hoàn thiện bài báo cáo này.
Người thực hiện
Nguyễn Thị Lợi
Chuyên đề tốt nghiệp 2 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế tập quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vi mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ đó dẫn đến hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Là một sinh viên thuộc ngành kinh doanh ở cơ sở sản xuất của trường Trung học bán công kỹ thuật - kinh tế bắc Thăng Long. Sau khi học xong lý thuyết chúng em được nhà trường tổ chức đi thực tập tại doanh nghiệp. Qua lần đi thực tế này em đã phần nào hiểu được một doanh nghiệp hay bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào trong nền kinh tế hiện nay muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có một bộ máy quản lý hành chính một quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm hợp lý đặc biệt là có một bộ máy kế toán tiền lương hoàn chỉnh. Do điều kiện cũng như thời gian thực tập có hạn vì vậy mà bài báo cáo của em chắc chắn còn thiếu sót em rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung của thầy cô giáo của thầy cô giáo và bộ phận kế toán tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P & G. Qua đây em xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn của trường Trung học bán công kỹ thuật - kinh tế bắc Thăng Long và phòng ban tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G đặc biệt là phòng kế toán, phòng tổ chức lao động đã giúp em hoàn thiện bài báo cáo này. Người thực hiện Nguyễn Thị Lợi
Chuyên đề tốt nghiệp
3
PHẦN I. PHẦN CHUNG
I. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
A1. Đặc điểm chung của đơn vị thực tập
1. Qtrình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo
và thương mại P &G
- Quá trình hình thành và những thông tin chung của công ty
Tên công ty: công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G
Tên giao dịch: P &G trading and advertiring com pany limited
Tên giao dịch viết tắt: P & G Co. LTD
+ Địa chỉ trụ sở chính: số 270 đường Trần Khát Chân, phường Thanh
Nhàn quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
+ Địa chỉ trụ sở giao dịch: 368 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn
quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
+ Điện thoại: 9711210 - 9722353 Fax 9722353
Trước đây trong nền kinh tế hoá tập trung các công ty Nhà nước quyết
định mọi hoạt động trong nền kinh tế nước ta. Các mối quan hệ giao dịch kinh
tế chỉ được phép giới hạn giữa các công ty Nnước chính điều đó đã làm
hạn chế nền kinh tế của Nhà nước ta vì vậy sau năm 1989 nền kinh tế đất
nước chuyển sang nền kinh tế thị trường sự quản lý của Nnước, Nhà
nước cho phép ra đời nhiều loại hình doanh nghiệp mới bên cạnh các công ty
xí nghiệp Nhà nước trong phổ biến vẫn là những công ty TNHH.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp: số 13/1999/10 QH được Quốc hội nước
CHXHCNVN thông qua ngày 12/6/1999.
Công ty TNHH quảng cáo và thương mại P & G được thành lập từ ngày
15/4/2003 với sự góp vốn của 2 thành viên.
Ông: Nguyễn Văn Phong
Bà: Lê Ánh Tuyết
Chuyên đề tốt nghiệp 3 PHẦN I. PHẦN CHUNG I. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A1. Đặc điểm chung của đơn vị thực tập 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G - Quá trình hình thành và những thông tin chung của công ty Tên công ty: công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G Tên giao dịch: P &G trading and advertiring com pany limited Tên giao dịch viết tắt: P & G Co. LTD + Địa chỉ trụ sở chính: số 270 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. + Địa chỉ trụ sở giao dịch: 368 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng - Hà Nội + Điện thoại: 9711210 - 9722353 Fax 9722353 Trước đây trong nền kinh tế hoá tập trung các công ty Nhà nước quyết định mọi hoạt động trong nền kinh tế nước ta. Các mối quan hệ giao dịch kinh tế chỉ được phép giới hạn giữa các công ty Nhà nước chính điều đó đã làm hạn chế nền kinh tế của Nhà nước ta vì vậy sau năm 1989 nền kinh tế đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước cho phép ra đời nhiều loại hình doanh nghiệp mới bên cạnh các công ty xí nghiệp Nhà nước trong phổ biến vẫn là những công ty TNHH. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp: số 13/1999/10 QH được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 12/6/1999. Công ty TNHH quảng cáo và thương mại P & G được thành lập từ ngày 15/4/2003 với sự góp vốn của 2 thành viên. Ông: Nguyễn Văn Phong Bà: Lê Ánh Tuyết
Chuyên đề tốt nghiệp
4
Tổng số vốn khởi đầu của công ty đạt được số vốn điều lệ là
950.000.000đ. Với những chứng từ hợp lệ doanh nghiệp đã được sở kế hoạch
và đầu tư thành phố, Hà Nội cấp giấy chứng nhân đăng ký.
Ngành nghệ kinh doanh của công ty
- Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo
- In và các dịch vụ liên quan đến in.
- Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành quảng cáo
- Môi giới thương mại
- Đại lý mua, đại lý bán ký gửi hàng hoá
- Buôn bán máy móc thiết bị, nguyên phụ kiện ngành in, máy móc phục
vụ ngành quảng cáo.
- Vị trí kinh tế của doanh nghiệp
Trải qua những năm 1999 - 2005 công ty đã đạt được những thành tựu
sau:
+ Lĩnh vực mở rộng: mở rộng ngành nghề đa dạng phong phú
+ Th trường tiêu thụ: Năm 1999 công ty quảng cáo và thương mại
P&G đã được thành lập tại Hà Nội và sản phẩm công ty chỉ mặt trên th
trường Hà Nội. Nhưng trải qua 6 năm với mô hình sản xuất hiện đại tiên tiến,
sản phẩm mặt hàng ngày càng phong phú mẫu mã đa dạng nhiều kiểu, chất
lựợng sản phẩm cao được người tiêu thụ tin tưởng và sdụng vì vậy mà sản
phẩm của công ty bây giờ đãmặt ở ba miền, bắc trung và nam. Tương lai
còn mở rộng ra thị trường nước ngoài.
- Lợi nhuận: những năm đầu mới thành lập thì vấn đề về lợi nhuận vẫn
còn thp thậm chí chỉ hoà vốn. Nhưng với những năm gần đây 2003,2004 thì
với lượng tiêu th sản phẩm ngày càng nhiều nên lợi nhuận càng tăng cao
hơn hẳn với mức chi phí, chi ra. Nói chung là công ty đang đà phát triển. Biểu
hiện ở bảng sau:
Chuyên đề tốt nghiệp 4 Tổng số vốn khởi đầu của công ty đạt được số vốn điều lệ là 950.000.000đ. Với những chứng từ hợp lệ doanh nghiệp đã được sở kế hoạch và đầu tư thành phố, Hà Nội cấp giấy chứng nhân đăng ký. Ngành nghệ kinh doanh của công ty - Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo - In và các dịch vụ liên quan đến in. - Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành quảng cáo - Môi giới thương mại - Đại lý mua, đại lý bán ký gửi hàng hoá - Buôn bán máy móc thiết bị, nguyên phụ kiện ngành in, máy móc phục vụ ngành quảng cáo. - Vị trí kinh tế của doanh nghiệp Trải qua những năm 1999 - 2005 công ty đã đạt được những thành tựu sau: + Lĩnh vực mở rộng: mở rộng ngành nghề đa dạng phong phú + Thị trường tiêu thụ: Năm 1999 công ty quảng cáo và thương mại P&G đã được thành lập tại Hà Nội và sản phẩm công ty chỉ có mặt trên thị trường Hà Nội. Nhưng trải qua 6 năm với mô hình sản xuất hiện đại tiên tiến, sản phẩm mặt hàng ngày càng phong phú mẫu mã đa dạng nhiều kiểu, chất lựợng sản phẩm cao được người tiêu thụ tin tưởng và sử dụng vì vậy mà sản phẩm của công ty bây giờ đã có mặt ở ba miền, bắc trung và nam. Tương lai còn mở rộng ra thị trường nước ngoài. - Lợi nhuận: những năm đầu mới thành lập thì vấn đề về lợi nhuận vẫn còn thấp thậm chí chỉ hoà vốn. Nhưng với những năm gần đây 2003,2004 thì với lượng tiêu thụ sản phẩm ngày càng nhiều nên lợi nhuận càng tăng cao hơn hẳn với mức chi phí, chi ra. Nói chung là công ty đang đà phát triển. Biểu hiện ở bảng sau:
Chuyên đề tốt nghiệp
5
Chỉ tiêu 2003 2004 Đơn vị
Số vốn kinh doanh 988.088.368 1.514.731.434
Triệu đồng
Số lượng công nhân viên 20 90 Người
Thu nhập chịu thuế thu nhập
của doanh nghiệp
884.887 12.400.914 Triệu đồng
Doanh thu bán hàng 1031.406.656
1611.727.048
Triệu đồng
Thu nhập bình quân của
CBCNV
700.000 900.000 Triệu đồng
+ Quá trình hoạt động sản xuất
Trải qua 3 năm công ty đã đạt được thành tựu to lớn đã đưa công ty
ngày càng phát triển nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
+ Hướng phát triển của doanh nghiệp
Qua bảng số liệu trên đây ta thấy tình hình hoạt động năm 2004 so với
2003 đã có sự thay đổi rõ rệt thể hiện cụ thể như sau:
Tổng doanh thu năm 2004 > năm 2003
Cụ thể: 1911.727.048 > 1.031.406.656
Chứng tỏ công ty qua hai năm đó có quy mô đầu tư phát triển khá lớn
nên số người được đưa vào sử dụng càng tăng.
Không ngừng ở những thành tu đó, công ty đang hướng mở
rộng quy mô sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ đa dạng hoá sản phẩm.
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH quảng cáo và thương mại
P&G
2.1. Chức năng
- Sản xuất các mặt hàng in quảng cáo
- Làm tăng GDP trong nước
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động
- Làm cải thiện đời sống
- Làm đẹp cho môi trường xã hội
Chuyên đề tốt nghiệp 5 Chỉ tiêu 2003 2004 Đơn vị Số vốn kinh doanh 988.088.368 1.514.731.434 Triệu đồng Số lượng công nhân viên 20 90 Người Thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp 884.887 12.400.914 Triệu đồng Doanh thu bán hàng 1031.406.656 1611.727.048 Triệu đồng Thu nhập bình quân của CBCNV 700.000 900.000 Triệu đồng + Quá trình hoạt động sản xuất Trải qua 3 năm công ty đã đạt được thành tựu to lớn đã đưa công ty ngày càng phát triển nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. + Hướng phát triển của doanh nghiệp Qua bảng số liệu trên đây ta thấy tình hình hoạt động năm 2004 so với 2003 đã có sự thay đổi rõ rệt thể hiện cụ thể như sau:  Tổng doanh thu năm 2004 > năm 2003 Cụ thể: 1911.727.048 > 1.031.406.656  Chứng tỏ công ty qua hai năm đó có quy mô đầu tư phát triển khá lớn nên số người được đưa vào sử dụng càng tăng. Không ngừng ở những thành tựu đó, mà công ty đang có hướng mở rộng quy mô sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ đa dạng hoá sản phẩm. 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G 2.1. Chức năng - Sản xuất các mặt hàng in quảng cáo - Làm tăng GDP trong nước - Tạo công ăn việc làm cho người lao động - Làm cải thiện đời sống - Làm đẹp cho môi trường xã hội
Chuyên đề tốt nghiệp
6
- Góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh
- Kinh doanh ngành nghin quảng cáo theo quy định của pháp luật
2.2. Nhiệm vụ
- Sản xuất, sản phẩm mẫu mã phải đẹp chất lượng cao nhằm đáp ứng
người tiêu dùng
- Sn phẩm phải phong phú, chiếm lĩnh được nhiều thị trường trong
nước cũng như ngoài nước.
- Nhằm thu lợi nhuận cao đạt mức tiêu thcao nhất và tạo được
quy tín trên thị trường.
- Góp phần nâng cao đời sống
- Tạo của cải vật chất cho xã hội nhằm xây dựng đất nước ngày càng
giầu đẹp và vững mạnh.
3. Công tác tổ chức quản lý tổ chức bộ máy kế toán của công ty
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Giám đốc
Phó Giám đốc
Văn phòng Xưởng sản xuất
Quản đốc
Kế toán Thiết kế K.doanh
Thủ kho Công nhân
M. hàng
Chuyên đề tốt nghiệp 6 - Góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh - Kinh doanh ngành nghề in quảng cáo theo quy định của pháp luật 2.2. Nhiệm vụ - Sản xuất, sản phẩm mẫu mã phải đẹp chất lượng cao nhằm đáp ứng người tiêu dùng - Sản phẩm phải phong phú, chiếm lĩnh được nhiều thị trường trong nước cũng như ngoài nước. - Nhằm thu lợi nhuận cao và đạt mức tiêu thụ cao nhất và tạo được quy tín trên thị trường. - Góp phần nâng cao đời sống - Tạo của cải vật chất cho xã hội nhằm xây dựng đất nước ngày càng giầu đẹp và vững mạnh. 3. Công tác tổ chức quản lý tổ chức bộ máy kế toán của công ty 3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giám đốc Phó Giám đốc Văn phòng Xưởng sản xuất Quản đốc Kế toán Thiết kế K.doanh Thủ kho Công nhân M. hàng
Chuyên đề tốt nghiệp
7
3.2. Tổ chức bộ máy kế toán
* Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
+ Kế toán trưởng
Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác quản lý tài chính của
công ty.
Trực tiếp phục trách công tác kế toán đầu tư
nhiệm vđiều hành toàn b ng tác kế toán tham u cho giám
đốc về các hoạt động tổ chức kinh doanh, tổ chức kiểm tra đôn đốc các phần
hành kế toán trong công ty, chịu trách nhiệm pháp cao nhất về số liệu kế
toán trướcquan thuế và quan chủ quản khác. Chịu trách nhiệm tổ chức
quản lý tiền, tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Kế toán thủ quỹ:
Theo dõi và trực tiếp ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến tình hình thu
tiền ứng trước. Tiền cũng như các khoản nợ của khách hàng. Có trách nhiệm
đôn đốc khách hàng tr nợ đúng thời hạn. Đồng thời vai trò ca thủ quỹ.
Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để thực hiện công việc hạch toán thu chi hàng
ngày phải thường xuyên theo dõi đối chiếu số liệu kế toán với số tiền có trong
quỹ để tránh tình trạng thất thoát
+ Kế toán ngân hàng:
Hàng ngày kế toán dựa vào phiếu thu hoá đơn bán hàng, phiếu báo nợ
của ngân hàng và mở số tài khoản 112 để phản ánh ghi chép các nghiệp vụ kế
toán phát sinh các sliệu được tập hợp lại được đệ trình khi kế toán tổng
hợp có yêu cầu mọi tháng.
+ Kế toán tổng hợp
Kế toán trưởng
KT.thanh toán
thủ quỹ
KT. ngân hàng KT. tổng hợp KT. công trình
Chuyên đề tốt nghiệp 7 3.2. Tổ chức bộ máy kế toán * Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán + Kế toán trưởng Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác quản lý tài chính của công ty. Trực tiếp phục trách công tác kế toán đầu tư Có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác kế toán tham mưu cho giám đốc về các hoạt động tổ chức kinh doanh, tổ chức kiểm tra đôn đốc các phần hành kế toán trong công ty, chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về số liệu kế toán trước cơ quan thuế và cơ quan chủ quản khác. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tiền, tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. + Kế toán thủ quỹ: Theo dõi và trực tiếp ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến tình hình thu tiền ứng trước. Tiền cũng như các khoản nợ của khách hàng. Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng trả nợ đúng thời hạn. Đồng thời có vai trò của thủ quỹ. Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để thực hiện công việc hạch toán thu chi hàng ngày phải thường xuyên theo dõi đối chiếu số liệu kế toán với số tiền có trong quỹ để tránh tình trạng thất thoát + Kế toán ngân hàng: Hàng ngày kế toán dựa vào phiếu thu hoá đơn bán hàng, phiếu báo nợ của ngân hàng và mở số tài khoản 112 để phản ánh ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh các số liệu được tập hợp lại và được đệ trình khi kế toán tổng hợp có yêu cầu mọi tháng. + Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng KT.thanh toán thủ quỹ KT. ngân hàng KT. tổng hợp KT. công trình
Chuyên đề tốt nghiệp
8
Theo dõi tổng quát tình hình hoạt động của tất cả các công ty. Tổ chức
ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình tài chính. Xác định kết quả
hoạt động kinh doanh và trích lập quỹ cho công ty, bảo quản lưu trữ các tài
liu số liệu kế toán. Ngoài ra còn có vai trò theo dõi tình hình tăng, giảm khấu
hao TSCĐ…
+ Kế toán công trình
Phụ trách việc ghi chép hoạt động chủ yếu của công ty, hàng ngày ghi
chép phản ánh tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, theo dõi tình hình tập
hợp chi pvà tính giá thành sản phẩm. Sau đó xác định kết quả kinh doanh
khi đến cuối kỳ hay khi có yêu càu.
- Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ đặc điểm chủ yếu
của hình thức kế toán chứng từ gốc đều được Vụ Tài chính phát sinh phản ánh
chứng từ gốc đều được phân loại theo chứng từ cùng nội dung, tính chất
nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi vào s kế toán tổng hợp của công
ty.
+ Sơ đồ minh họa
Chứng từ gốc
Sổ kế toán chi tiết Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 111
Sổ nhật ký chứng
từ ghi sổ
Bảng cân đối phát
sinh
Bảng tổng hợp số
liệu chi tiết
Báo cáo KT
Ghi hàng ngày (hoặc định kỳ)
Quan hệ đối chiếu
Chuyên đề tốt nghiệp 8 Theo dõi tổng quát tình hình hoạt động của tất cả các công ty. Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình tài chính. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh và trích lập quỹ cho công ty, bảo quản lưu trữ các tài liệu số liệu kế toán. Ngoài ra còn có vai trò theo dõi tình hình tăng, giảm khấu hao TSCĐ… + Kế toán công trình Phụ trách việc ghi chép hoạt động chủ yếu của công ty, hàng ngày ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, theo dõi tình hình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Sau đó xác định kết quả kinh doanh khi đến cuối kỳ hay khi có yêu càu. - Hình thức kế toán áp dụng Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ đặc điểm chủ yếu của hình thức kế toán chứng từ gốc đều được Vụ Tài chính phát sinh phản ánh chứng từ gốc đều được phân loại theo chứng từ cùng nội dung, tính chất nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi vào sổ kế toán tổng hợp của công ty. + Sơ đồ minh họa Chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ cái TK 111 Sổ nhật ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối phát sinh Bảng tổng hợp số liệu chi tiết Báo cáo KT Ghi hàng ngày (hoặc định kỳ) Quan hệ đối chiếu
Chuyên đề tốt nghiệp
9
4. Tổ chức sản xuất
Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty TNHH quảng cáo và thương
mại P&G quảng cáo in biển phẳng, biển hộp đèn.
- Quy trình sản xuất ra sản phẩm chủ yếu
+ Sản xuất gia công tất cả biển hiệu quảng cáo và dịch vụ liên quan đến
quảng cáo.
+ Quy trình công nghsản xuất chủ yếu là th công theo dây chuyền
công nghệ mới.
A2. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất
kinh doanh hch toán của công ty hiện nay
1. Thuận lợi
- Với hình sản xuất tiên tiến hiện đại và nhanh chóng cho nên dẫn
dến thu nhập cao và dân trí cũng cao
- Với chất lượng sản phẩm đảm bảo nên sản phẩm của ng ty đã tạo
được uy tín trên thị trường trong nước.
- hình quản của công ty đã tạo cơ chế cho công ty hoạt động
thông thoáng hơn việc xác định nhanh chóng cấu sản phẩm chiến lược
kinh doanh tạo thế chủ động ổn định trong sản xuất phân công nhiệm vụ trong
công việc tại c phòng phân xưởng rõ ràng đầu tạo ra được hành lang
pháp lý để hoạt động.
2. Khó khăn
- Xưởng sản xuất của công ty trong ngõ hẹp nên không thuận lợi cho
việc vận chuyển sản phẩm và đi giao dịch.
- Xưởng sản xuất còn chật hẹp vẫn còn phải thuê với giá cao nên chi
phí bỏ ra cũng lớn.
Sắt thép Khung thép Sản phẩm
Biển khung
quảng cáo
Treo lắp
hoàn thiện
Hàn cắt
Sơn
Chuyên đề tốt nghiệp 9 4. Tổ chức sản xuất Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty Ngành nghề kinh doanh chính của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G quảng cáo in biển phẳng, biển hộp đèn. - Quy trình sản xuất ra sản phẩm chủ yếu + Sản xuất gia công tất cả biển hiệu quảng cáo và dịch vụ liên quan đến quảng cáo. + Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu là thủ công theo dây chuyền công nghệ mới. A2. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh hạch toán của công ty hiện nay 1. Thuận lợi - Với mô hình sản xuất tiên tiến hiện đại và nhanh chóng cho nên dẫn dến thu nhập cao và dân trí cũng cao - Với chất lượng sản phẩm đảm bảo nên sản phẩm của công ty đã tạo được uy tín trên thị trường trong nước. - Mô hình quản lý của công ty đã tạo cơ chế cho công ty hoạt động thông thoáng hơn việc xác định nhanh chóng cơ cấu sản phẩm chiến lược kinh doanh tạo thế chủ động ổn định trong sản xuất phân công nhiệm vụ trong công việc tại các phòng phân xưởng rõ ràng đầu tư tạo ra được hành lang pháp lý để hoạt động. 2. Khó khăn - Xưởng sản xuất của công ty trong ngõ hẹp nên không thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm và đi giao dịch. - Xưởng sản xuất còn chật hẹp vẫn còn phải thuê với giá cao nên chi phí bỏ ra cũng lớn. Sắt thép Khung thép Sản phẩm Biển khung quảng cáo Treo lắp hoàn thiện Hàn cắt Sơn
Chuyên đề tốt nghiệp
10
- Mẫu mã cần phải khắc phục, cho phong phú hơn
- Trình độ công nhân mới chưa có kinh nghiệm nên tốc độ làm việc còn
chậm chạp.
B. NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
B1. Kế toán vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền là một bộ phận thuộc tài sản lưu động của công ty. Trong
quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền là tài sản được sử dụng linh hoạt
nhất vàđược tính vào khnăng thành toán tức thời của doanh nghiệp. Vì
vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào đều cần phải vốn bằng tiền trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh đmua sắm hàng hoá. Thanh toán các
khoản nợ…
Công ty TNHH qung cáo và thương mại P&G cũng vậy. Vốn bằng tiền
là vông quan trọng. Nên đề ra các thủ tục quản liên quan đến vốn bằng
tiền như:
1.1. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi
ngân hàng.
a. Thủ tục lập
Chứng từ gốc Lập phiếu thu chi kế toán trưởng duyệt giám đốc
duyệt sổ chi tiết X sổ tổng hợp bảng TĐTK
Như vậy kế toán căn cứ vào chứng từ gốc việc thu chi của các phòng
ban trong công ty mà thủ quỹ lập phiếu thu, phiếu chi và chuyển lên phòng kế
toán để kế toán trưởng và giám đốc xem xét ký duyệt. Sau khi kế toán trưởng
giám đốc duyệt xong thì chuyển cho thủ quỹ thu hay chi tiền, rồi kế
toán vào schi tiết tài khoản 111 và 112 và stổng hợp TN, cuối cùng là lên
bảng CĐKT
b. Trình tự luân chuyển
Lập chứng từ kiểm tra chứng từ s dụng chứng từ bảo quản
vào sử dụng lại chứng tư lưu trưc và huỷ chứng từ
Chuyên đề tốt nghiệp 10 - Mẫu mã cần phải khắc phục, cho phong phú hơn - Trình độ công nhân mới chưa có kinh nghiệm nên tốc độ làm việc còn chậm chạp. B. NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN B1. Kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận thuộc tài sản lưu động của công ty. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền là tài sản được sử dụng linh hoạt nhất và nó được tính vào khả năng thành toán tức thời của doanh nghiệp. Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào đều cần phải có vốn bằng tiền trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để mua sắm hàng hoá. Thanh toán các khoản nợ… Công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G cũng vậy. Vốn bằng tiền là vô cùng quan trọng. Nên đề ra các thủ tục quản lý liên quan đến vốn bằng tiền như: 1.1. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. a. Thủ tục lập Chứng từ gốc  Lập phiếu thu chi  kế toán trưởng duyệt giám đốc duyệt  sổ chi tiết X  sổ tổng hợp  bảng TĐTK Như vậy kế toán căn cứ vào chứng từ gốc việc thu chi của các phòng ban trong công ty mà thủ quỹ lập phiếu thu, phiếu chi và chuyển lên phòng kế toán để kế toán trưởng và giám đốc xem xét ký duyệt. Sau khi kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt xong thì chuyển cho thủ quỹ thu hay chi tiền, rồi kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 111 và 112 và sổ tổng hợp TN, cuối cùng là lên bảng CĐKT b. Trình tự luân chuyển Lập chứng từ  kiểm tra chứng từ  sử dụng chứng từ bảo quản vào sử dụng lại chứng tư  lưu trưc và huỷ chứng từ