Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần Thép công nghiệp Á Châu

3,373
368
90
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG
THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
Giáo viên hướng dẫn : Th.s Chu Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện : Trịnh Kim Anh
Mã sinh viên : A13873
Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng
HÀ NỘI 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU Giáo viên hướng dẫn : Th.s Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện : Trịnh Kim Anh Mã sinh viên : A13873 Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng HÀ NỘI – 2014
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Thăng Long cũng như trong
suốt thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu, em đã học hỏi
được rất nhiều kiến thức và những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình, đó chính là
nền tảng vững chắc để em bước vào công việc thực tế một cách vững vàng.
Để hoàn thành bài Luận văn này, trước hết, em xin trân trọng cảm ơn đến Ban
giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô trường Đại học Thăng Long, đặc biệt
là các thầy cô trong khoa Kinh tế - Quản lý đã dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập.
Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Công ty c
phần thép công nghiệp Á Châu cùng các anh chphòng Tài chính Kế toán, những
người đã giúp đỡ em trong việc thu thập tìm tài liệu cũng như những lời khuyên quý
giá để luận văn có được những số liệu cập nhật, đầy đủ.
Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Chu Th Thu Thủy người đã đồng
hành, giúp đỡ hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình m khóa luận tốt
nghiệp này.
Lời cuối cùng, em xin kính chúc tập thể thầy giáo nhà trường dồi dào sức
khỏe để tiếp tục giảng dạy nhằm xây dựng trường mình thành trường Đại học chất
lượng hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
Thang Long University Library
LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Thăng Long cũng như trong suốt thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu, em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình, đó chính là nền tảng vững chắc để em bước vào công việc thực tế một cách vững vàng. Để hoàn thành bài Luận văn này, trước hết, em xin trân trọng cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô trường Đại học Thăng Long, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kinh tế - Quản lý đã dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu cùng các anh chị phòng Tài chính – Kế toán, những người đã giúp đỡ em trong việc thu thập tìm tài liệu cũng như những lời khuyên quý giá để luận văn có được những số liệu cập nhật, đầy đủ. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Chu Thị Thu Thủy – người đã đồng hành, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp này. Lời cuối cùng, em xin kính chúc tập thể thầy cô giáo nhà trường dồi dào sức khỏe để tiếp tục giảng dạy nhằm xây dựng trường mình thành trường Đại học chất lượng hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Thang Long University Library
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân tôi thực hiện dưới
shỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của
người khác. Các dliệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận này nguồn
gốc và được trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Sinh viên
Trịnh Kim Anh
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân tôi thực hiện dưới sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận này là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Trịnh Kim Anh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
LỜI MỞ DẦU
CHƯƠNG I. SỞ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN PHÂN
TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP .................................1
1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán phân tích khả năng thanh toán trong
doanh nghiệp..................................................................................................................1
1.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán phân tích khả ng thanh toán trong
doanh nghiệp ..................................................................................................................1
1.1.2. Sự cần thiết về phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ................1
1.1.3. Mục tiêu của phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp...................1
1.1.4. Thông tin để phân tích khả năng thanh toán .....................................................2
1.2. Nội dung phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ..........................4
1.2.1. Phân tích sự biến động của tài sản......................................................................4
1.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn...............................................................6
1.2.3. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu và khoản phải trả......................6
1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán .......................................................9
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp ..............16
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ..........................................................18
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu.................................18
2.2. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ng ty cổ phần thép
công nghiệp Á Châu từ năm 2011 2013 ..................................................................19
2.2. Thực trạng khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á
Châu..............................................................................................................................20
2.2.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản........................................................20
2.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn.............................................................31
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán .....................................................39
2.3. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán khả năng sinh lợi của Công ty cổ
phần thép công nghiệp Á Châu qua ba năm 2011 - 2013 ........................................50
Thang Long University Library
MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ DẦU CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP .................................1 1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp..................................................................................................................1 1.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ..................................................................................................................1 1.1.2. Sự cần thiết về phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ................1 1.1.3. Mục tiêu của phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp...................1 1.1.4. Thông tin để phân tích khả năng thanh toán .....................................................2 1.2. Nội dung phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ..........................4 1.2.1. Phân tích sự biến động của tài sản......................................................................4 1.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn...............................................................6 1.2.3. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu và khoản phải trả......................6 1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán .......................................................9 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp ..............16 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ..........................................................18 2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu.................................18 2.2. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu từ năm 2011 – 2013 ..................................................................19 2.2. Thực trạng khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu..............................................................................................................................20 2.2.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản........................................................20 2.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn.............................................................31 2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán .....................................................39 2.3. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu qua ba năm 2011 - 2013 ........................................50 Thang Long University Library
2.3.1 Sức sinh lợi của doanh thu thuần ......................................................................50
2.3.2 Sức sinh lợi của tài sản .......................................................................................51
2.3.3. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu .......................................................................52
2.4. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu
.......................................................................................................................................52
2.4.1 Phân tích Dupont cho ROE ................................................................................52
2.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của công ty.......................................................55
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH
TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ................59
3.1. Quản trị khoản phải thu ......................................................................................59
3.2. Quản trị tiền mặt ..................................................................................................62
3.3. Giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn thay thế vào đó bằng nguồn vốn dài hạn huy
động từ cán bộ nhân viên ............................................................................................64
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
2.3.1 Sức sinh lợi của doanh thu thuần ......................................................................50 2.3.2 Sức sinh lợi của tài sản .......................................................................................51 2.3.3. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu .......................................................................52 2.4. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu .......................................................................................................................................52 2.4.1 Phân tích Dupont cho ROE ................................................................................52 2.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của công ty.......................................................55 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ................59 3.1. Quản trị khoản phải thu ......................................................................................59 3.2. Quản trị tiền mặt ..................................................................................................62 3.3. Giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn thay thế vào đó bằng nguồn vốn dài hạn huy động từ cán bộ nhân viên ............................................................................................64 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DN Doanh nghiệp
KD Kinh doanh
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TMCP Thương mại cổ phần
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu
VLĐ Vốn lưu động
GVHB Giá vốn hàng bán
LNTT Lợi nhuận trước thuế
Thang Long University Library
DANH MỤC VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp KD Kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động GVHB Giá vốn hàng bán LNTT Lợi nhuận trước thuế Thang Long University Library
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Bảng cân đối khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán ngắn hạn...14
Bảng 2.1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ...............................................19
Bảng 2.2: Cơ cấu tài sản ngắn hạn.............................................................................21
Bảng 2.3: Bảng biến động tài sản ngắn hạn ..............................................................23
Bảng 2.4: Cơ cấu tài sản dài hạn................................................................................27
Bảng 2.5: Bảng biến động tài sản dài hạn .................................................................28
Bảng 2.6: Bảng cơ cấu Nợ phải trả ............................................................................32
Bảng 2.7: Bảng biến động chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu..................................................34
Bảng 2.8: Bảng mối quan hệ giữa khoản phải thu và khoản phải trả....................35
Bảng 2.9: Mối liên hệ giữa vốn lưu động ròng và nhu cầu VLĐ ròng....................39
Bảng 2.10 Hệ số thanh toán tức thời..........................................................................42
Bảng 2.11 Hệ số thanh toán lãi nợ vay.......................................................................43
Bảng 2.12: Khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán ngắn hạn .......................44
Bảng 2.13: Tổng hợp tác động của các nhân tố tới tỷ suất thu hồi tài sản.............52
Bảng 2.14: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu.53
Bảng 2.15: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu.54
Bảng 2.16: Phân tích Dupont tổng hợp cho ROE.....................................................55
Bảng 2.17 : Đánh giá ưu và nhược điểm khả năng thanh toán của công ty...........56
Bảng 3.1: Quy định về xếp loại doanh nghiệp ..........................................................60
Bảng 3.2: Bảng cơ cấu chấm điểm tín dụng khách hàng thân thiết .......................61
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng cân đối khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán ngắn hạn...14 Bảng 2.1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ...............................................19 Bảng 2.2: Cơ cấu tài sản ngắn hạn.............................................................................21 Bảng 2.3: Bảng biến động tài sản ngắn hạn ..............................................................23 Bảng 2.4: Cơ cấu tài sản dài hạn................................................................................27 Bảng 2.5: Bảng biến động tài sản dài hạn .................................................................28 Bảng 2.6: Bảng cơ cấu Nợ phải trả ............................................................................32 Bảng 2.7: Bảng biến động chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu..................................................34 Bảng 2.8: Bảng mối quan hệ giữa khoản phải thu và khoản phải trả....................35 Bảng 2.9: Mối liên hệ giữa vốn lưu động ròng và nhu cầu VLĐ ròng....................39 Bảng 2.10 Hệ số thanh toán tức thời..........................................................................42 Bảng 2.11 Hệ số thanh toán lãi nợ vay.......................................................................43 Bảng 2.12: Khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán ngắn hạn .......................44 Bảng 2.13: Tổng hợp tác động của các nhân tố tới tỷ suất thu hồi tài sản.............52 Bảng 2.14: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu.53 Bảng 2.15: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu.54 Bảng 2.16: Phân tích Dupont tổng hợp cho ROE.....................................................55 Bảng 2.17 : Đánh giá ưu và nhược điểm khả năng thanh toán của công ty...........56 Bảng 3.1: Quy định về xếp loại doanh nghiệp ..........................................................60 Bảng 3.2: Bảng cơ cấu chấm điểm tín dụng khách hàng thân thiết .......................61
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tài sản ngắn hạn.........................................................................21
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn......................................................................31
Biểu đồ 2.3: Vòng quay khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân .........................36
Biều đồ 2.4: Vòng quay khoản phải trả người bán và kỳ thu tiền bình quân .......38
Biểu đồ 2.5: Khả năng thanh toán ngắn hạn ............................................................40
Biểu đồ 2.6: Khả năng thanh toán nhanh ................................................................41
Biểu đồ 2.7: Biểu thị tỷ lệ nợ của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu ......46
Biểu đồ 2.8: Biểu thị tăng của tỷ lệ tự tài trợ ............................................................48
Biểu đồ 2.9: Khả năng thanh toán nợ dài hạn ..........................................................48
Biểu đồ 2.10: Biểu thị hệ số nợ trên tài sản đảm bảo ...............................................49
Biểu đồ 2.11: Biểu thị Sức sinh lợi của doanh thu thuần .........................................50
Biểu đồ 2.12: Biểu thị Sức sinh lợi của tài sản ..........................................................51
Biểu đồ 2.13: Biểu thị Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu ...........................................52
Biểu đồ 3.1: Mô hình phân tích khách hàng .............................................................60
Thang Long University Library
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tài sản ngắn hạn.........................................................................21 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn......................................................................31 Biểu đồ 2.3: Vòng quay khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân .........................36 Biều đồ 2.4: Vòng quay khoản phải trả người bán và kỳ thu tiền bình quân .......38 Biểu đồ 2.5: Khả năng thanh toán ngắn hạn ............................................................40 Biểu đồ 2.6: Khả năng thanh toán nhanh ................................................................41 Biểu đồ 2.7: Biểu thị tỷ lệ nợ của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu ......46 Biểu đồ 2.8: Biểu thị tăng của tỷ lệ tự tài trợ ............................................................48 Biểu đồ 2.9: Khả năng thanh toán nợ dài hạn ..........................................................48 Biểu đồ 2.10: Biểu thị hệ số nợ trên tài sản đảm bảo ...............................................49 Biểu đồ 2.11: Biểu thị Sức sinh lợi của doanh thu thuần .........................................50 Biểu đồ 2.12: Biểu thị Sức sinh lợi của tài sản ..........................................................51 Biểu đồ 2.13: Biểu thị Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu ...........................................52 Biểu đồ 3.1: Mô hình phân tích khách hàng .............................................................60 Thang Long University Library
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nước nhà t
một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công
nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền
kinh tế toàn cầu. Chính sự dịch chuyển y đã tạo hội điều kiện thuận lợi cho
nhiều ngành kinh tế phát triển. Tuy vậy, điều đó cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức
tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh
nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào
thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương
trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản tài chính là một
trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn
đối với nhiều doanh nghiệpViệt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của
thtrường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm huy động nguồn vốn để đáp
ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh
nghiệp cần nắm những nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động của từng
nhân tđến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên
cơ sở phân tích tài chính. Tuy vậy, trong khả năng hạn hẹp của mình, em chỉ xin phép
được trình bày một phần nhỏ nhưng cũng chiếm vai trò khá quan trọng trong hoạt
động phân tích tài chính. Đó là phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Việc thường xuyên phân tích khnăng thanh toán sẽ giúp nhà quản doanh
nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình thanh toán của doanh nghiệp, lường trước được
những rủi ro xảy đến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể làm
căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai đồng thời đề
xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng
cao chất lượng doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại
Công ty c phần thép công nghiệp Á Châu, em quyết định lựa chọn đề tài NÂNG
CAO KH NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY C PHẦN THÉP CÔNG
NGHIỆP Á CHÂU” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nội dung đề tài là tập trung nghiên cứu khả năng thanh toán của doanh nghiệp
để thấy rõ thực trạng, tình hình thanh toán của doanh nghiệp, trên sở đó đề xuất
LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự dịch chuyển này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Tuy vậy, điều đó cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệpViệt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Tuy vậy, trong khả năng hạn hẹp của mình, em chỉ xin phép được trình bày một phần nhỏ nhưng cũng chiếm vai trò khá quan trọng trong hoạt động phân tích tài chính. Đó là phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Việc thường xuyên phân tích khả năng thanh toán sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình thanh toán của doanh nghiệp, lường trước được những rủi ro xảy đến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu, em quyết định lựa chọn đề tài “NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nội dung đề tài là tập trung nghiên cứu khả năng thanh toán của doanh nghiệp để thấy rõ thực trạng, tình hình thanh toán của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất
những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chínhgiúp doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả hơn.
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so
sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh
nghiệp. Các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn
trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến
động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu, và tđó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn s
dụng các phương pháp khác như: phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ,…
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: kh năng thanh toán, các chỉ số về khả năng thanh
toán trong ngắn hạn, khả năng thanh toán trong dài hạn và các chsố phản ánh khả
năng thanh toán của doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số liệu và phân tích khnăng thanh toán
của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu gian đoạn từ năm 2011 - 2013.
5.Kết cấu đề tài
Chương 1: Cơ sở luận về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh
toán của doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng về khả năng thanh toán tại Công ty cphần thép công
nghiệp Á Châu
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán của Công ty
cổ phần thép công nghiệp Á Châu
Do thời gian tìm hiểu và kiến thức còn hạn chế, cũng như kinh nghiệm thức tế
chưa tích lũy được nhiều, chắc chắn luận văn của em sẽ không tránh khỏi các thiếu sót.
Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đánh giá và những lời nhận xét, góp ý chân thành
của Quý thầy cô và các anh chị tại Công ty cổ phẩn thép công nghiệp Á Châu để giúp
em có thêm cơ hội học hỏi nhằm vận dụng vào thực tế tốt hơn.
Thang Long University Library
những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu, và từ đó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ,… 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: khả năng thanh toán, các chỉ số về khả năng thanh toán trong ngắn hạn, khả năng thanh toán trong dài hạn và các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số liệu và phân tích khả năng thanh toán của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu gian đoạn từ năm 2011 - 2013. 5.Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu Do thời gian tìm hiểu và kiến thức còn hạn chế, cũng như kinh nghiệm thức tế chưa tích lũy được nhiều, chắc chắn luận văn của em sẽ không tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đánh giá và những lời nhận xét, góp ý chân thành của Quý thầy cô và các anh chị tại Công ty cổ phẩn thép công nghiệp Á Châu để giúp em có thêm cơ hội học hỏi nhằm vận dụng vào thực tế tốt hơn. Thang Long University Library